Dnia 28 lutego o godz. 17 w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie, a mianowicie – otwarcie Szkolnej Izby Regionalnej.

Pomysłodawczynią, a zarazem głównym inicjatorem zbierania eksponatów oraz projektu urządzenia i zagospodarowania izby jest nauczycielka j. polskiego mgr Zofia Mierzwa.

Prace nad powstaniem izby trwały od października 2007r., zaś sam pomysł utworzenia „mini muzeum” narodził się podczas wycieczki z klasą
II „b” do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Izba to wynik integracji uczniów klasy II „b”, wychowawczyni, rodziców, oraz wspólne dzieło wszystkich, którzy przekazali wiele pamiątek i eksponatów. Wśród nich „najbardziej zasłużeni” to państwo M. i J. Samkowie, p. Zbigniew Mierzwa, p. Zbigniew Kotuła i inni. To wynik wielu godzin wspólnej pracy przy renowacji „staroci” na strychu szkoły, zaangażowania i pomocy rodziców oraz adaptacji pomieszczenia na izbę lasowiacką.

Dzieła tego dokonały uczennice z klasy III „e” A. Kalita i A. Dubiel, które wykonały malowidło ścienne – naturalnej wielkości parę lasowiacką w strojach ludowych na tle chałupy. Panowie E. Trzuskot i Z. Ciepielowski „przebudowali” sufit, okno, drzwi, położyli „podłogę” ufundowaną przez pana dyrektora T. Frączka oraz postawili piec. Malowaniem mebli, półek, pieca, myciem sprzętów zajmowali się uczniowie II „b” pod opieką wychowawczyni, a w ferie zimowe dziewczyny z II „b” zajęły się wystrojem i urządzeniem izby. 

Wreszcie przyszedł czas pokazania naszego dzieła światu. Do tej uroczystości solidnie się przygotowaliśmy. W holu II piętra urządziliśmy mini studio telewizyjne, wystrojem przypominające wiejską chatę, zaś pajęczyna zasnuwająca sufit, to potwierdzenie przysłowia, że „gdzie pajęczyny, tam ładne dziewczyny”. Mogą to potwierdzić wszyscy bywający w naszej szkole, nieprawdaż?

Program kabaretowy w wykonaniu naszych uczniów i nauczyciela B. Kosza pokazał, że znamy wady i zalety Polaków.

Na zakończenie części artystycznej, p. Zofia Mierzwa wspólnie z dyrektorem T. Frączkiem wręczyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania izby.

Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele władz, m.in. Dyrekcja Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, p. K. Wójcik – dyrektor MDK
i Centrum Wikliniarstwa w Rudniku n. Sanem, p. E. Sęk – dyrektor KDK i ZPiT „Racławice”, dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, wielu nauczycieli, w tym i tych emerytowanych, rodzice i młodzież.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie izby, które miało miejsce po uroczystym przecięciu wstęgi, którego dokonali dyrektor szkoły T. Frączek i p. dyr. ZPiT „Racławice” E. Sęk.

 

Goście byli zachwyceni ciepłem i atmosferą izby, o czym świadczą piękne wpisy do kroniki szkoły. Oto niektóre z nich:

"Tak, w sercu Niska powstała "chłopska izba". Wspaniałe miejsce - niech młodzież zobaczy, jak niegdyś żyli i mieszkali ich przodkowie." - p. L. Rembisz, długoletnia nauczycielka j. polskiego i p. dyr. M. Ratajczak 
 

"Izba to znak prawdziwej miłości do Ojczyzny, kultury polskiej i czułej troski  o przekaz dziedzictwa młodemu pokoleniu" - p. E. Sęk

 

"Dzięki temu pomieszczeniu, zebranym eksponatom, projektom o zwyczajach, obrzędach, strojach i zajęciach Lasowiaków, wiedza o kulturze ludowej stanie się bliska wszystkim zwiedzającym." - Dyrekcja Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

Przybyli na uroczystość mieli również okazję do skorzystania ze skromnego poczęstunku: chleba ze smalcem, śledzia i ogórków, czyli tzw. „chłopskiego jadła”.

Uroczystość otwarcia izby to duży sukces integracji środowiska i szkoły. Trzeciego marca przedstawienie i izbę obejrzeli uczniowie SP nr 1 w Nisku i SP nr 5 pod opieką nauczycieli.

Mamy nadzieję, że nasza izba będzie wciąż żyć, że materiały, projekty, eksponaty będą świetną pomocą edukacyjną do prowadzenia lekcji na temat kultury regionu, bowiem to nasza tożsamość, korzenie, dziedzictwo.

 

A oto dokumentacja uroczystości w formie fotek:    Fotki

 

 

Opracowała: Zofia Mierzwa