Zakończenie roku szkolnego klas 8

Odsłony: 821

Pożegnania nadszedł czas…

 

    25 czerwca, tegoroczni ósmoklasiści odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Niestety, ze względu na pandemię i reżim sanitarny, oficjalne spotkanie z wychowawcami odbyło się w salach lekcyjnych. Swoje klasy żegnały – Beata Śnieżek 8a i Anna Dybka 8b. Nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem wręczali: Pan Wiceburmistrz Zbigniew Kotuła i Pani Dyrektor Danuta Gorczyca, którzy skierowali do uczniów gratulacje, słowa podziękowania oraz życzenia na kolejny etap edukacji. 

    Wszyscy ósmoklasiści otrzymali tytuł Absolwenta Szkoły Podstawowej. Najlepsi, oprócz świadectw z wyróżnieniem, odebrali listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody książkowe, dyplomy uznania za osiągnięcia naukowe, sukcesy artystyczne, sportowe i pracę społeczną.

    Tytułem „Prymus Szkoły” dla Najlepszego Absolwenta za rok szkolny 2020/2021 uhonorowany został Bartłomiej Sikora.

Wszystkim opuszczającym naszą szkołę życzymy bezpiecznych wakacji i zasłużonego odpoczynku oraz dobrego startu w nowe środowiska w wybranych przez siebie szkołach.