Drogi Ósmoklasisto!

 
Przed Tobą trudny czas związany z jednym z najważniejszych wyborów w Twoim życiu - wybór szkoły i zawodu przyszłości.
 
 Już dziś poznaj ofertę szkół ponadpodstawowych (rok szk. 2022/2023)
  

 

   Logowanie- Nabór elektroniczny  (składanie podań do szkół poza Niskiem)

Informacje o egzaminie

 
 W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony: 
- o 60 minut – w przypadku języka polskiego 
- o 50 minut – w przypadku matematyki oraz 
- o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego
 
Informacje o egzaminie na stronie OKE
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
 

Wyniki egzaminu sprawdzisz na stronie https://wyniki.edu.pl/login  (od  lipca 2022r.)