GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR2 W NISKU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W czasie tej godziny nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów lub rodziców. Nauczyciele będą dostępni w pokoju nauczycielskim. Wskazany jest kontakt telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny z nauczycielem, aby konsultacje dla rodziców nie kolidowały z konsultacjami dla uczniów.

LISTA NAUCZYCIELI i GODZINY DOSTĘPNOŚCI