Po czterech latach przerwy, wróciliśmy do tradycji naszej szkoły i 2 czerwca 2023r. ósmoklasiści uczestniczyli w zorganizowanym przez rodziców komersie. Po raz pierwszy odbył się on poza murami szkoły w restauracji „Złote pióro”. W eleganckiej oprawie, w imieniu młodzieży, powitała zgromadzonych Vanessa Piecuch z kl. 8a. Następnie ósmoklasiści rozpoczęli uroczysty bal, pięknie zatańczonym, dostojnym polonezem, przygotowanym pod opieką wychowawców. Komers uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko - p. Waldemar Ślusarczyk, wicedyrektorzy naszej szkoły - p. Urszula Karkut i p. Alicja Stelmach oraz przedstawiciele grona pedagogicznego. Po polonezie głos zabrali - pani wicedyrektor Urszula Karkut i pan burmistrz Waldemar Ślusarczyk życząc młodzieży fantastycznej zabawy. Po części oficjalnej dominowały już rytmy dyskotekowe, w których ósmoklasiści czuli się znakomicie. Wielką niespodziankę sprawiła młodzieży również fotobudka zorganizowana przez rodziców. Miła atmosfera, dobra muzyka i wspaniała zabawa, pozostawiły niezapomniane wrażenia uczestnikom komersu. 
Impreza była szczególna, nie zabrakło podziękowań dla wychowawców połączonych z wspólnym tańcem. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych a wrażeniom nie było końca… 

Wychowawcy klas ósmych
 
Link do filmu z poloneza