Nasza szkoła została wybrana do kampanii edukacyjnej „Planeta Odpornych”, prowadzonej w ramach projektu Diagnoza- Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość realizowanego przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w ramach zadania pn. Monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci Narodowego Programu zdrowia na lata 2021-2025.

W projekcie bierze udział klasa II b. Celem kampanii edukacyjnej jest przypomnienie zasad zdrowego stylu życia i pokazanie uczniom, jak ważne dla zdrowia jest właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu, higiena osobista, dbanie o zdrowie innych osób z otoczenia oraz rozmowa o swoich problemach z bliskim.

Więcej informacji na stronie: http://dino.imid.med.pl/ 

INFOGRAFIKI