Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2022 r.

Spotkanie z rodzicami

20 września 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2022r.

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02 listopada 2022r.

Wywiadówka

08 grudnia 2022r.

Konferencja klasyfikacyjna

10 stycznia 2023r.

Wywiadówka

12 stycznia 2023r.

 Koniec pierwszego semestru

13 stycznia 2023r.

Ferie zimowe

16– 29 stycznia 2023 r.

Wywiadówka

28 marca 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

06-11  kwietnia 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02 maja 2023r.

Wywiadówka

15,16,17, 22 maja 2023r.

Egzamin ósmoklasisty

23- 25 maja 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09 czerwca 2023r.

Konferencja klasyfikacyjna

16 czerwca 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.