Uczniowie przy wykorzystaniu sprzętu z Laboratorium Przyszłości nabywają umiejętności praktycznych do wykorzystania w swoim środowisku domowym. Przy użyciu multimetrów, cyfrowych mierników uniwersalnych, przy pomocy nauczyciela B. Kosza dokonali pomiarów naładowania różnych typów baterii. Do pomiarów wykorzystano wiele baterii i okazało się, że część z nich przeznaczonych wcześniej do recyklingu, jest jeszcze naładowana na poziomie umożliwiającym dalsze ich użycie. Nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w przyszłości.