10 listopada o godz. 11:11 wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewają "Mazurka Dąbrowskiego". Ze względu na trwający stan epidemii hymn będzie odśpiewany w salach lekcyjnych. W tym dniu obowiązuje strój galowy.