Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 16 x 4,00 zł= 64,00 zł

Rodzice lub prawni opiekunowie opłatę dokonują bezpośrednio u intendenta najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca