8 marca 2022 r. w naszej szkole, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu Astronomicznego „Konstelacje gwiazd nad stajenką betlejemską”. Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu astronomii oraz kultywowanie tradycji i znaczenia symboli Świąt Bożego Narodzenia. Nagrody i dyplomy laureatom i wyróżnionym uczniom wręczała Pani Wicedyrektor PSP nr 5 Urszula Karkut.

Dziękujemy Radzie Rodziców, która ufundowała nagrody w postaci obrotowych map nieba i drobnych gadżetów.

W konkursie wzięło udział 32 osoby z klas siódmych i ósmych. Nagrodzonym gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczniom naszej szkoły biorącym udział w konkursie dziękujemy.

Anna Dybka