Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na nasz projekt

Z projektów zgłoszonych do zrealizowania na terenie osiedli położonych w Nisku wygrał nasz projekt, który otrzymał 492 głosy (szczegóły na stronie nisko.pl)

Zaplanowano do realizacji:

- zajęcia warsztatowe z fizyki, astronomii, geografii, techniki, topografii,

- pięciodniowy wyjazd w Bieszczady z zajęciami w terenie.

- warsztaty astronomiczne, które poprowadzi astronom z Planetarium.

Zakupione pomoce edukacyjne zostaną w szkole i będą służyć kolejnym pokoleniom uczniów.

Dyrektor

Danuta Gorczyca