W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku, ul. Tysiąclecia 12A, 37-400 Nisko utworzona została wirtualna strzelnica. Strzelnica udostępniona będzie na potrzeby:

  • Uczniów, szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 130 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi szkołami oraz zawartymi porozumieniami, przy ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielenia godzin przeznaczonych szkołom.
  • Organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi podmiotami oraz zawartymi porozumieniami, przy ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielenia godzin przeznaczonych organizacjom.

Udostępnienie strzelnicy odbywać się będzie wg harmonogramu ustalonego przez Zarządzającego strzelnicą, po podpisaniu porozumienia.

Kontakt w sprawie rejestracji :

Pani Małgorzata Chwiej: tel. 15 8-413-922

Rejestracja odbywać się będzie w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego.

Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.