PSP nr 5 realizuje w tym roku szkolnym projekt „5 na tropie nauki”, jednym z zadań jest aktywizacja uczniów i skierowanie ich zainteresowań na wiadomości wykraczające poza podstawę programową. Uczniowie klas 7  i 8 włączyli się do obchodów Roku Mikołaja Kopernika (1473-1543) – wybitnego astronoma, matematyka, prawnika, lekarza i ekonomisty, który udowodnił teorię heliocentryczną w poświęconym temu dziele „De Revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich”). Pani Anna Dybka, nauczyciel fizyki ogłosiła Konkurs Astronomiczny. Celem konkursu jest promowanie nauk ścisłych, a szczególnie astronomii i badań kosmicznych. Prace na konkurs można było składać w dwóch kategoriach: plakat i model. Do konkursu przystąpiło 31 osób, zgłaszając 22 prace. Poziom wiedzy i umiejętności artystyczne zaprezentowane przez uczniów były bardzo wysokie. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 28 lutego.

Komisja w składzie: przewodniczący – dyrektor Danuta Gorczyca, nauczyciel plastyki - Ewa Bajek i dwie uczennice – Nikola Gonciarz i Wiktoria Dziedzic miała trudne zadanie w ocenie. Wysoki poziom wykonanych prac, walory plastyczne i inwencja twórcza  podnosiły rangę konkursu. Po burzliwych obradach postanowiono przyznać następujące miejsca:

I miejsce:

Plakat: Aleksandra Szozda 7a, Paulina Siek 8a, Tomasz Mika i Dawid Tofil 8a, Julia Kosno 8c

Model: Emilia Nikolas i Gabriela Rodzeń 7 a, Adam Antosiewicz 7a, Daria Dubiel 8a, Aleksandra Siudak 8a i Natalia Siudak  7b

II miejsce:

Plakat: Kinga Pityńska 7b, Marcin Bielecki 7b, Dawid Skalny 7a, Gabriel Smoliniec 8c

Model:  Karol Gil 7a, Zuzanna Dudek 7b, Gabriela – Gumiela - Wiśniewska i Tadeusz Gumiela – Wiśniewski 7b, Amelia Paleń i Kalina Gramatyka 8b, Karol Reca 8c, Oliwier Wdowiak i Gabriel Wdowiak 8c

 III miejsce:

Plakat: Magdalena Tabian 7a, Emilia Szydłowska i Jakub Piela 7b,  Jakub Kruk i Szymon Szybka 8a

 Model: Błażej Dudek i Oliwier Ossoliński 8c

 

Gratulujemy wszystkim uczniom nagrodzonym i wyróżnionym i zapraszamy do podziwiania  prac na wystawie pokonkursowej.