W ramach realizacji projektu „5 na tropie nauki” przeprowadzono kolejne zajęcia, tym razem ze spektroskopem. Spektroskopia to metoda analityczna, która zajmuje się analizą widm powstających w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią. Uczniowie sami zbudowali papierowe przyrządy, zaopatrzone w soczewkę i siatkę dyfrakcyjną, a następnie obserwowali i porównywali widma światła słonecznego, żarówki zwykłej i ledowej. Wchodzące światło jest rozszczepiane na siatce dyfrakcyjnej, a linie widma są widoczne na tle skali gdzie można odczytać ich długość z dokładnością do 5 nm.  Ręczny spektroskop Astromedia pozwala na prostą analizę widma danego źródła światła. Łatwo zobaczyć różnicę pomiędzy światłem słonecznym i poszczególnymi typami żarówek, świetlówek i lamp energooszczędnych.