Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
Eliminacje szkolne – środa 20 marca 2024, godz.12.00
Etap gminny - piątek 22 marca 2024, godz. 9.00 w PSP nr 3 w Nisku
Wszystkie ważne informacje oraz materiały szkoleniowe i przykłady pytań testowych są na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych: www.zosprp.pl
Zapraszamy – zgłoszenia przyjmuje nauczyciel - B. Kosz