PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Adam Sikora - Przewodniczący

Anna Reca - Zastępca Przewodniczącego

Emilia Szuba - Skarbnik

Malwina Laba - Członek

Małgorzata Łukasiewicz - Członek

Agata Sekulska - Członek

Krystyna Siek - Członek

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Wysokość składki (rok szk. 2022/2023):

  • 20,00 zł- 1 dziecko uczęszczające do szkoły

  • 30,00 zł- więcej dzieci w szkole

Pieniądze proszę wpłacać na konto:

RADA RODZICÓW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 W NISKU

ul. Tysiąclecia 12 A   37-400 Nisko

       Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nisko

       73 9434 1025 2006 1693 1740 0002

Proszę koniecznie wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz  klasę do której uczęszcza.