Apel z okazji święta całej społeczności szkolnej jak co roku przygotowali członkowie SU. To dzień, w którym wyrażamy wdzięczność wszystkim wnoszącym wkład w wychowanie młodych pokoleń Polaków. " Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" - te słowa wypowiedziane przez kanclerza Jana Zamojskiego, wielkiego hetmana koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów wypowiedziane ponad czterysta lat temu, są znakomitą sentencją, która do dziś nie straciła na swojej aktualności.