7 czerwca 2022 r. uczniowie naszej szkoły: Amelia Winiarczyk, Natalia Siudak, Paulina Szkutnik, Dominik Łach, Dominik Sudoł i Bartosz Sajda wraz z opiekunami panią wicedyrektor Urszulą Karkut i panią Katarzyną Szarek wzięli udział w VII. KONGRESIE MEDIATORÓW SZKOLNYCH I RÓWIEŚNICZYCH. Odbył się on w Instytucie Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia było Podkarpackie Centrum Mediacji oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.
Na spotkaniu przedstawiono różne metody rozwiązywania sporów, zaprezentowano działalność klubów mediatorów szkolnych i rówieśniczych, ich wizję na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach i przystąpili do rozwiązania Quizu z wiedzy o sposobach mediacji rówieśniczej.
Mamy nadzieję, że umiejętności nabyte w trakcie tego wyjazdu pozytywnie wpłyną na relacje interpersonalne w naszej szkole.