Szkoła podstawowa - składka 50zł   (Oferta ubezpieczenia)

Przedszkole - składka 40zł   (Oferta ubezpieczenia)

Wpłaty przyjmowane będą do dnia 7.10.2022r na konto RR wraz z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

adres konta:

RADA RODZICÓW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 W NISKU

ul. Tysiąclecia 12 A   37-400 Nisko

       Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nisko

       73 9434 1025 2006 1693 1740 0002