Realizując projekt „5 na tropie nauki” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Nisku nauczyciel fizyki, pani Anna Dybka zorganizowała  szkolny konkurs dla uczniów klas VII i VIII pt. „Zjawiska fizyczne w obiektywie”. Na zajęciach rozwijających zainteresowania naukami przyrodniczymi omawiane były przykłady zjawisk, uczniowie uczyli się obserwować i wyciągać wnioski oraz eksperymentować, by w warunkach domowych wywoływać zjawiska i opisywać je na podstawie poznanych praw fizycznych.

Konkurs polegał na wykonaniu 6 zdjęć i opisaniu fotografowanego zjawiska. Na konkurs wpłynęło 19 wyjątkowych prac, na których zamieszczono 114 fotografii z ciekawymi zjawiskami. Zdjęcia były opatrzone tytułem związanym z nazwą zjawiska i krótkim opisem. Zarejestrowane w kadrze obrazy z obserwacji to najczęściej tęcze, zachody słońca, śnieg, szron. Prace eksperymentalne to dyfuzja, elektryzowanie ciał, wrzenie, załamanie światła. Do jury konkursowego zaproszono panią dyrektor Danutę Gorczycę, panią Ewę Bajek i pana Piotra Wojtasia, którzy po dokonaniu oceny pod względem walorów artystycznych, obserwacji i eksperymentu  przyznali:

I miejsce –  Tadeusz Gumiela – Wiśniewski 7b
II miejsce – Adam Antosiewicz 7a

III miejsce – Daria Dubiel 8a

Wyróżnienie – Gabriela Gumiela – Wiśniewska 7b
                        Kateryna Deineka 8b
                        Julia Kosno 8c

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu, których pracę były oryginalne w pomysłach oraz charakteryzowały się dobrą jakością zdjęć, a często też ciekawym opisem prezentowanych zjawisk. Wszyscy autorzy zdjęć otrzymają punkty z zachowania, ocenę z fizyki i dyplomy.

ZDJĘCIA