Klub Młodego Odkrywcy „DA VINCI” w ramach realizacji w naszej szkole projektu „5 na tropie nauki” wziął 20 maja 2023 r. aktywny udział w czternastej edycji Pikniku Nauki EKSPLORACJE 2023, którego celem jest popularyzacja nauki i techniki, ukazywanie bogactwa zasobów przyrodniczych oraz osiągnięć technologicznych. Założeniem jest atrakcyjne ukazanie procesów, zjawisk i obowiązujących praw natury oraz osiągnięć nauki i techniki, rozbudzenia naturalnej ciekawości świata oraz wskazania drogi kariery zawodowej dla przyszłych inżynierów, lekarzy czy ekologów. Tradycyjnie na potrzeby Pikniku powstało plenerowe miasteczko naukowe przy Zamku Lubomirskich. Mieszkańcy Rzeszowa i przybyli goście z okolic mogli zobaczyć i równocześnie aktywnie uczestniczyć w eksperymentach z dziedziny chemii, biologii, ekologii i fizyki, prezentowanych na blisko 100 stoiskach.

KMO „DA VINCI” reprezentowany przez uczniów klas ósmych: Amelię Paleń, Kalinę Gramatykę, Julię Litwin, Oliwię Golik, Nikolę Gonciarz, Julię Kosno, Michała Kotwicę i Przemysława Golika wraz z opiekunem klubu Anną Dybką przygotował szereg doświadczeń z wodą i powietrzem, wyjaśniających ruch ciał, pokonujących grawitację i wykorzystujących zmiany ciśnienia oraz prawo odbicia światła, a także zasadę zachowania pędu. Dużym zainteresowaniem na stoisku naszego klubu cieszyły się stacje eksperymentalne, tj. żuraw studzienny, łóżko Fakira, wieża Hanoi, łuk triumfalny, telefon, koło przedstawiające iluzję optyczną oraz stanowiska z grami i kreatywnymi patyczkami. Nasi klubowicze z wielkim zapałem dzielili się swoją pasją do poznawania praw natury i pozytywną energią, którą zarażali nie tylko dzieci ale również ich rodziców czy dziadków. Miło było nam gościć przy naszych stanowiskach panią Zuzannę Michalską i Monikę Jędrzejewską z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy „Explores” Tomasza Michalskiego i panią Katarzynę Ruszałę prezesa Stowarzyszenia Ekoskop w Rzeszowie.