Nasza szkoła przyłączyła się do tegorocznej edycji projektu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu. W ramach przedsięwzięcia uczniowie klasy 4a odwiedzili miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i zapoznali się z historią osób ważnych dla lokalnej wspólnoty. Pierwszym przystankiem na trasie Nisko – Racławice był mural poświęcony pani Marii Mireckiej – Loryś, następnie dotarli na cmentarz w Racławicach, jednej z najstarszych nekropolii regionu, gdzie na powierzchni około 2,2 ha rozmieszczonych jest ponad 80 zabytkowych nagrobków z XIX i początku XX wieku. Na tym cmentarzu jest na pewno pochowanych wielu powstańców, którzy ucierpieli w czasie walk za Sanem i tu zostali pochowani. Jednym z powstańców pochowanych na racławickim cmentarzu jest Jan Gisges Gawroński, który walczył w oddziale Marcina Borelowskiego. Był to dziadek znanego poety i pisarza urodzonego w Nisku, Jana Marii Gisgesa. Za udział w powstaniu styczniowym, Jan Gisges Gawroński został zesłany na Sybir. Po powrocie z zsyłki zamieszkał w Nisku i pracował jako sekretarz Rady Powiatowej. Przy kolejnej mogile, tym razem grobowcu Rodziny Mireckich uczniowie poznali losy ośmiorga rodzeństwa, walczącego o wolność w czasie II wojny światowej. Uczniowie z wielką uwagą zapoznali się z historiami tych kilku osób, zmówili modlitwę za zmarłych i zapalili znicze.