Sukces naszych uczniów w konkursie plastycznym "Bezpieczne Wakacje 2021"

 

21 października 2021 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, odbyło się rozdanie nagród i podsumowanie powiatowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2021”. Uczniowie naszej szkoły corocznie biorą w nim udział odnosząc sukcesy.

Tegorocznymi laureatami konkursu są:

- w grupie wiekowej 6-9 lat:

                Tymoteusz Tofil  kl. 2a – opiekun Ewa Sojecka, Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk” w Nisku

- w grupie wiekowej 10-12 lat:

                Lena Potocka kl. 5a – opiekun Ewa Bajek

                Piotr Taras  kl. 4b – opiekun Izabela Cebula, Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk” w Nisku

Tematyka konkursu dotyczyła bezpiecznych i niebezpiecznych sytuacji, w których młodzi ludzie mogą się znaleźć podczas wakacyjnego wypoczynku. Celem było propagowanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie zabaw na podwórku, w domu, w lesie, nad morzem, jeziorem, rzeką, podczas korzystania z INTERNETU. Zwycięzcy odebrali atrakcyjne nagrody z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, nadkom. Dariusza Szybiaka.

Laureaci będą walczyć o nagrody w etapie wojewódzkim.

                                                                 Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły biorącym udział w konkursie.

                                                                                                    Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ewa Bajek

Link do strony z dnia wręczenia nagrody

https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-nisko/wydarzenia/106449,Bezpieczne-Wakacje-2021-uroczyste-rozdanie-nagrod-zwyciezcom-etapu-powiatowego.html