Rekrutacja do Przedszkola nr 3 w Nisku

Od 7 lutego 2022r. do 25 lutego 2022r.

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

-Karta potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

Od 1 marca 2022r. do 18 marca 2022r.

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

-Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola( wraz załącznikami)

-Oświadczenie dotyczące liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu

6 kwietnia 2022r.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 7 kwietnia 2022r. do 13 kwietnia 2022r.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane