Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 3 w Nisku na rok szkolny 2022/2023 jest umieszczona na drzwiach frontowych szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 3 w Nisku są zobowiązani potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola w terminie od 07.04.2022r.do 13.04.2022r. Druki dostępne na stronie internetowej i w przedsionku szkoły.