W czwartek 16 marca w naszej szkole obchodziliśmy akcję profilaktyczną pt. "Stop energetykom". Uczniowie wszystkich klas brali udział w prelekcji dotyczącej negatywnego wpływu tych napojów na nasz organizm, poprowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników Szpitala Powiatowego w Nisku.

   Przedszkolaki natomiast, dzięki zaangażowaniu starszych kolegów z KMR, wysłuchały bajek, wierszy i zagadek o zdrowym jedzeniu. Akcja "Pół jabłuszka dla maluszka " i śródlekcyjna gimnastyka miały na celu w zdrowy sposób podnieść naszą energię i wyzwolić tak potrzebne naszemu organizmowi endorfiny czyli hormony szczęścia .

   Tradycyjnie powstała też gazetka informacyjna i hasła promocyjne na drzwiach sal lekcyjnych. Hitem okazała się "Skrzynka energii”, do której nasi uczniowie wrzucali pomysły na to jak zdrowo wyzwolić w sobie energię. Wszystkie te działania o charakterze profilaktycznym będą miały pozytywny wpływ na kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków zdrowotnych naszych wychowanków. Profesjonalnie przygotowane i poprowadzone prelekcje na temat złego wpływu napojów energetycznych na organizm człowieka były dostosowane do dzieci w różnym wieku, przez co stanowiły dla nich doskonałą lekcję prozdrowotną.

Katarzyna Szarek