Korzystając z bogatych zasobów, które dostarcza firma Skriware w naszym szkolnym Laboratorium Przyszłości wykorzystano kolejny raz Drukarkę 3D, tym razem do druku łuku rzymskiego i dźwignii dwustronnej, które zostały wykorzystane na lekcji fizyki w klasach 7. Na lekcji o siłach i maszynach prostych został omówiony klin, stosowany do budowy łuków triumfalnych i dźwignia dwustronna, która jest najczęściej stosowaną na co dzień maszyną prostą, używana jako „wzmacniacz siły”. Na jednym końcu dźwigni działamy siła o małej wartości, aby na jej drugim końcu otrzymać siłę o dużej wartości.