OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

     Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku  szkolnym  2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2014r.  Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021r ,poz.1082 ze zm. ), w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 15 /2023 z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych  szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, Uchwały Rady Miejskiej w Nisku  Nr XXI/166/2020 z dnia 24 stycznia  2020r w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania  tych kryteriów. (więcej>>)