Burmistrz Gminy i Miasta Nisko działając na podstawie STATUTU Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nisku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/452/2022 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5 października 2022r. ogłasza otwarty nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nisku.(więcej>>).

Zarządzenie 1/2023

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku z dnia 8 lutego 2023r.

w sprawie powołania szkolnej komisji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta w Nisku